WIE ZIJN WIJ?

Even voorstellen: ik ben Silvia Bos, moeder van inmiddels 2 volwassen kinderen en bestuurder van deze stichting. Een moeder die uit ervaring weet wat het is om te moeten rondkomen met heel weinig geld.  Armoede is: te weinig financiële mogelijkheden hebben voor de minimaal noodzakelijke goederen en voorzieningen. Iemand is arm wanneer hij onvoldoende inkomen heeft voor bijvoorbeeld voeding.

Stichting Prakkie 072 zet zich met 7 vrijwilligers in voor deze mensen. Mensen die tussen wal en schip raken bij de voedselbank. De stichting heeft op dit moment ruim 1570 leden waarvan wij 70 gezinnen in de minima, 7 dagen in de week, van gratis voedsel voorzien, (gedoneerd door diverse donateurs).We hebben geen financieel belang en alle betrokkenen werken op vrijwillige basis

Stichting Prakkie 072 is een non-profit stichting

 • geen eigen vermogen
 • geen schulden
 • geen loonkosten
 • geen opslagkosten
 • geen subsidie van gemeente
 • we werken uitsluitend met vrijwilligers
 • we verstrekken voedsel dat door bedrijven/particulieren gedoneerd wordt
 • we verstrekken uitsluitend gratis voedsel
 • we verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk

Stichting Prakkie 072 heeft de volgende hoofddoelstellingen:

 • het voorkomen van verspilling van goed voedsel
 • het bieden van directe voedselhulp aan mensen in de minima
 • kinderen met een warme maaltijd naar bed te laten gaan
 • mensen in hun waarde laten

Stichting Prakkie 072 vindt dat het volgende deze mensen niet ontnomen mag worden (zolang de financiën het toelaat):

 • zo vaak mogelijk/dagelijks (vers) voedsel
 • kinderverjaardag (thuis en trakteren op school)
 • tussendoor een extra levensmiddelenpakket 
 • paasontbijt
 • kerstpakket
 • samenzijn met andere leden (zomeractiviteit)
 • nieuwe kleding voor de kinderen

Onze droom

Voor deze droom heeft Stichting Prakkie 072 passend vervoer nodig. De afgelopen jaren is het vervoer van donaties gedaan met privéauto’s. Deze zijn te klein voor grote donaties waardoor het niet meer veilig is om te rijden en hiermee de stichting soms donaties misloopt.

Wilt u ons ondersteunen om onze droom werkelijkheid te laten worden, zodat wij de leden kunnen blijven helpen?

Cofinanciering kan ook, enkele bedrijven, die graag anoniem willen blijven, gingen u al voor.

MOGEN WIJ OOK OP U REKENEN?

Bankrekeningnumer :

NL50 INGB 0008 389038

t.n.v. Stichting Prakkie 072