Dank aan alle donateurs

Afgelopen jaren is onze stichting behoorlijk gegroeid. Een stichting die mensen helpt die niet maandelijks kunnen rondkomen. Zo ontstaat het dat er vaak geen geld is om een warme maaltijd op tafel te kunnen zetten of kinderen een broodje mee naar school te kunnen geven. Ook is er geen geld om ze een ontbijtje te geven. Dat dit noodzakelijk is, is algemeen bekend. Deze groep mensen die leven in armoede en niet te vergeten stille armoede blijft een groep mensen die hulp nodig heeft.

Dankbaar zijn wij dat inmiddels heel veel bedrijven ons ondersteunen in welke vorm dan ook. Dit doen zij o.a. met een gift (bijvoorbeeld voor extra voedselpakketten), voedsel, de hoognodige auto incl. een jaar gratis rijden (brandstof, verzekering en wegenbelasting) maar ook met de mooie contacten die hieruit ontstaan met de ondersteunende stichtingen. Contacten die zich gaan verspreiden.  Inmiddels bestaan wij 10 jaar en wat een mooie reis heeft onze stichting gemaakt. Niet alleen gezinnen en alleenstaanden, maar ook ouderen verzorgen wij zoveel als mogelijk is.  Via buurthuizen, kerken etc. krijgen wij aanvragen binnen  of wij meer  ondersteuning kunnen geven of “hun ogen en oren” willen zijn.  Een voorbeeld dat valt onder stille armoede is een gezin die 3x per week als warme maaltijd pannenkoeken eet om s ’morgens de kinderen een broodje  mee te kunnen geven naar school.  Dankzij giften van donateurs kunnen wij deze mensen ook helpen en wat mooi zou het zijn om al deze donateurs op deze manier eens hartelijk te bedanken daarvoor.

Dankbaarheid  voor al deze mooie donaties in welke vorm dan ook zit in ons hart.