Op zondag 15 oktober vond er in het kader van 450 jaar Alkmaar Ontzet een bijzonder evenement plaats. Een wandeling van 15,73 km langs de Spaanse Linies! Je loopt als het ware langs de plekken waar de vijand was en we gaan kijken of er nog wat ligt dat we kunnen gebruiken en kunnen eten…

Onderweg waren er 11 stempelposten welke werden  bemand door vrijwilligers van lokale organisaties die zich inspannen voor de samenleving. De opbrengsten van de wandeling kwamen ten goede aan deze 11 organisaties die zich op originele wijze zullen presenteren.  1 daarvan was Stichting Prakkie 072, ondanks heftige regenbuien werd er toch mede dank zij Happy Wings een mooi overdekte staanplaats neergezet.  Met heerlijke koffie/ koekjes etc. van Chantel Mengelmoes met ondersteuning  van muziek en met een fotograaf werd het een geslaagde ochtend. Opbrengst  per goed doel werd € 1573,-.

www.flickr.com/photos/72177720312114600laluuz/albums/